türkçe tercüme hizmeti

Tercüme, kısaca bir dilde yazılmış bir metnin ya da konuşmanın, tercümanlar tarafından başka bir dile çevrilmesi işidir.

Tercüme her dilde yapılabildiği gibi Türkçe tercüme olarak da yapılır. Hukuki anlamda Türkçe tercüme olarak her türlü belge, yönetmelik, pasaport, AİHM karar tercümeleri ve vekaletnameler yer alır. Tıbbi çeviri olarak ise, medikal belge, prospektüs, tıbbi rapor tercümeleri yapılabilir. Teknik anlamda Türkçe çeviri olarak ise, katalog ve belge tercümesi, teknik şartnameler, ürün tanıtım, kullanım kılavuzu, yeterlilik belgesi tercümeleri yapılmaktadır. Akademik Türkçe çeviri olarak da, tez tercümesi, akademik makaleler, bilimsel yayınlar, akademik sunumlar, Türkçe ödev ve araştırmaların çevirisi yapılmaktadır. Türkçe olarak deşifre tercümeleri de yapılmaktadır. Bunlar bir program sonrası yapılan tercümelerdir ve daha çok seminer, eğitim toplantıları tercümesi olarak dikkat çekmektedir.

Türkçe noter onaylı tercüme ise, resmi belgeler, sertifika tercümeleri, diploma ve mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdanı, ehliyet gibi alanları kapsayan tercümelerdir. Web sitelerinin de Türkçe tercümeleri yapılmaktadır. Bireysel, sosyal, kurumsal her türlü web sitesinin Türkçe tercümesi yapılabilir. Türkçe çeviri hizmetleri uluslararası boyutta da yapılmaktadır. Bunlardan en önemlileri Avrupa Birliği yazışmaları ve Avrupa Birliği programlarıdır. Finansal olarak Türkçe çeviriler ise daha çok ihracat-ithalat, bankacılık faaliyetleri, fatura çevirileri, bilanço çevirileridir. Türkçe çeviri işlemleri de diğer çeviriler gibi uzmanlık gerektirir. Karşıdaki kişinin Türkçeyi doğru şekilde anlaması önemlidir. İster yazılır ister sözlü olsun çevirideki en önemli kıstas, anlaşılır olmaktır. Örneğin bir sözlü çeviri sırasında İngiliz bir kişiye Türkçe çeviri yapılırken Türkçe’nin dil bilgisi kurallarının karşı tarafın anlayacağı şekilde aktarılması çok önemlidir. Kişi ancak bu şekilde Türkçeyi doğru anlar ve yorumlar.

Başarılı bir Türkçe çeviri, profesyonel bir çevirmen tarafından daha anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 

 

Share
This