Ülkemizde Yapılan Teknik Çeviri Yeterli Mi?

Teknik çeviri deyince akla bilimsel ve teknolojik alan da geçerli olan broşür ve makalelerin çevirisi akla gelmektedir. Ülkemizde teknik çevirinin tarihi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Osmanlı döneminde ilim dili olarak genellikle Arapça ve Farsça dille kullanılmakta idi. Ancak III. Ahmet döneminde matbaanın da kurulmasıyla ilk Türkçe çeviri tercüme kurulu kurularak yapılmıştır fakat günümüzde devlete ait bir çeviri bürosu yada kurulu bulunmamaktadır.

Teknik tercüme ülkemizde bilimsel ve teknolojik ilerleme konusunda bizi çok daha ileriye taşıyabilir fakat öncelikle u konuda çeviri kurulu oluşturulmalı ve bu konunun öneminin daha iyi kavranması gerekmektedir.Ülkemizde teknik tercüme çeşitli çeviri büroları ve çeviri yapmakla görevlendirilmiş kimselerce yapılmaktadır.Günümüzde birçok çevirinin haatalı ve yanlış olduğunu görmekteyiz bu konu en çok öğretim elemanları ile öğrencilerin dikkatini çekmektedir.

Teknik tercümenin yetersizliğinin sebepleri nelerdir diye soracak olursak:

  • Öncelikle teknik tercüme yeterince deneyimli insanların çalışmıyor olması.
  • Bu konuda denetimlerin yeterli olmayışı.
  • Tercüme yapa kişilerin para kazanma amaçlı olarak tercümeyi hızlı ve yeterince özenmeden yapması.
  • Kaynak dilinin yeterince bilinmeyişi.
  • Teknik tercüme yapan kişilerin konu hakkında yeterli teknik bilgiye sahip olmaması olarak sıralayabiliriz.

Teknik tercüme ülkemizde yeterince bilgili ve uzman kişiler tarafından yapıldığında bilim ve teknoloji konusun da ne kadar çok ileri adım atabileceğimizi tahmin etmek aslında o kadar da zor değil.Fakat bunun için kaynak dilleri çok iyi bilen ve çeviri yapılacak konular hakkında bilgi sahibi olan inşalar yetiştirilmeli.Ayrıca teknik tercüme genellikle teknolojik ürünlerin tanıtımları ve broşürlerini kapsadığı için veya bilimsel alanda hizmet verdiği için açık ve sade olmalı bilgiler kesinlikle yorumlanmadan doğru olarak aktarılmalı yani kısa ve öz olmalıdır.

Share
This