Yazılı Tercüme Yapılırken Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

Yazılı ve sözlü tercüme yaparken tercüman ve mütercimler bazı zorluklar ile karşılaşmaktadır. Sözlü tercümanların karşılaştıkları sorunlar genelde işlerini çok fazla etkilememektedir. Çünkü sözlü tercüme yapan bir tercüman o an için tercüme yapmaktadır ve yaptığı tercümenin herhangi bir ikinci kullanımı söz konusu değildir. Ancak mütercimlerin yaptıkları çeviriler kağıt üzerinde olduğundan ve defalarca kullanılabileceğinden yazılı tercümelerde karşılaşılan zorluklar mütercim için sorun teşkil etmektedir. Kaynak metnin düzensizliği, çevirisi yapılacak belgenin okunurluğunun bozulmuş olması, metin içinde tercümesi yapılacak kaynak dilin yanı sıra farklı dillere ait sözcüklerin metinde yer alması yazılı tercümelerin başlıca zorluklarıdır.

aynak metnin düzensizliği olarak nitelendirilen zorluk çevirisi yapılacak belgelerin sıralamasının yanlış olmasıdır. Birden çok sayfadan oluşan ve çevirisi yapılacak kaynak metnin sayfalarının sıralamasında sorun varsa çeviri yapılırken anlamda bir bütünlük kaybı meydana gelmektedir. Bu şekilde birden fazla sayfadan oluşan metinlerin sayfaları doğru sıralama ile sıralanmalıdır.

Çevirisi yapılacak belgenin okunurluğunun bozulmuş olması durumu ile mütercimler daha çok tarihi belgelerde karşılaşmaktadır. Zamanın ve diğer çevre şartlarının etkileri ile yıpranana belgelerin okunması güç olabilmektedir. Bu durumda eksik olan yerlerin veya okunması güç olan yerlerin mütercim tarafından tahmin edilmesi ve bu tahminin metin ile uyulup uyuşmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu işlemler bir mütercim için yazılı çevirinin en zor yanıdır. Çünkü metnin ana teması doğrultusunda eksik yerlerin bir şekilde tamamlanması ve çevirinin sağlıklı yapılması gerekmektedir.

Tıp ve bilim gibi alanlarda Latince gibi dillere ait sözcüklerin kullanımı yaygındır. Kaynak metin İngilizce, Almanca ya da diğer dillerden biri olsa dahi tıp ve bilim alanlarında bir metin yazılmış ise mutlaka bir Latince gibi ek dilin sözcüklerine başvurulmaktadır. Bu durumda tercüme yapan mütercimin hem kaynak dili bilmesi hem de kaynak dil ilke yazılmış metinde yer alan diğer dillere ait sözcüklerin anlamlarını ya da neyi ifade ettiklerini bilmesi gerekmektedir. Tercüme yaparken dil içinde dil bilme zorunluluğu olarak mütercimin karşısına çıkan bu durum yazılı tercümenin en zor yanlarından biridir.

Share
This