Yazılı Tercümenin Önemi

Yazılı tercüme sadece bir metnin bir dilden diğer bir dile çevrilmesi anlamına gelmez. Öncelikle çeviri yapılırken kim tarafından kullanılacak nerede kullanılacak hangi dile çevrilecek vs. gibi özelliklere dikkat edilerek hazırlanması gereken ağır bir süreçten oluşmaktadır.

Yazılı tercüme hukuki terimlerin , tıbbi terimlerin , akademik ve teknik terimlerin çevirilmesinde kullanıldığı için oldukça dikkat gerektiren bir iştir. Örneğin günlük hayattan örnekler sunacak olursak; hukuki terimlerin çevirisinde bir hata yapılacak olursa hukuki alanda yanlış bir değerlendirme ye sebep olunabilir, tıbbi terimlerin ve kitapların tercümesinde hata yapılacak olursa bu bir hastanın hayatına mal olabilir, akademik alanda yapılan bir tercüme hatası bir çok bilginin yanlış anlaşılmasına ve sonucunda kullanım alanın da olası hatalara hatta felaketlere sebep olabilir.İşte bu yüzden yazılı tercümenin önemi yeterince irdelenmeli ve araştırarak yapılmalıdır.

Yazılı Tercümenin çeşitleri

Akademik Tercüme

Lise , lisans , yüksek lisans , doktora öğrencileri ve eğitmenlerin talep ettiği ; sunum, proje, tez ve özel amaçlı çeviriler , raporlar , akademik amaçlı kitaplar , eğitim makaleleri yazılı tercüme konusunda değerlendirilmektedir.

Hukuki Tercüme

Hukuki yazışmalar , yönetmelikler , kanunlar ,mahkeme kararları vb. içeren resmi evrak yazılı tercüme şeklidir ve dolayısıyla büyük önem arz etmektedir.

Teknik Tercüme

Bilimsel veya teknolojik ürün tanıtımları ile bunların kataloglarının ,eğitim broşürleri servis ve bakım kılavuzlarının ve tablolarının çevirilerinin yapılmasıdır.Ancak bu konuda tercüme yapacak kişilerin tercüme yapacakları konuya hakim olmaları bu konularla ilgili teknik bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

Tıbbi Tercüme

Tıp ve eczacılık konusunda hastalık tanımları ilaç bilgileri ile ilaç reçeteleri konusuna dahil edilen yazılı tercüme şeklidir.

İnternet Sitesi Tercümesi

Web alanın da hizmet veren çeşitli internet siteleri ve bu internet sitelerinin alt yapılarına sahip kodların çevirisini kapsayan ve uzman kişilerce yapılan yazılı tercüme şeklidir.
Sonuç olarak hayatımızın en önemli alanlarında yazılı tercümeye ihtiyaç duymaktayız bu sebeple hayati bir öneme sahiptir.

Share
This

Post a comment