Yeminli Tercüme Hakkında Merak Edilenler

Günümüzde artık pek çok ülke birbiri ile sosyal ve ekonomik ilişkiler içindedir. Bu nedenle de doğal olarak pek çok resmi ve gayri resmi durum için tercüme işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Tercüme işlemleri pek çok kişi ve kurum tarafından yapılmakta olduğundan zaman içerisinde bazı tercüme işlemlerinin çok niteliksiz ve kusurlu olduğu görülmüştür. Doğal olarak ulusal ve uluslararası pek çok kurum zaman zaman tercüme işlemlerinin uygun bir şekilde yapıldığının teyit edilmesi açısından Yeminli Tercüme talep etmektedir. Yeminli tercüme yeminli tercümanlar tarafından yapılan ve altında tercümanın imza ve kaşesinin yer aldığı bir tercümandır.

 

Yeminli tercüme yapabilmek için yeminli tercüman olmak zorunludur. Yeminli tercüman olmak için resmi ve geçerli bir belge ile yabancı dil bildiğini kanıtlamak ve noter huzurunda yemin etmek gereklidir. Bir çeviri yeminli olarak talep edildiğinde yeminli tercüman çeviri işlemini yaparak altına imza ve kaşesini atar. Doğal olarak bu durum sık sık gerekli olmaktadır. Uygun bir çeviri her zaman gerekli olmaktadır.

Yeminli Tercüme İşleminin Özelliği Nedir?

Yeminli tercüme işlemi bir tercüme işleminin o işin profesyoneli tarafından yapıldığını belgeler. Ancak noter tasdiki almak için her noter başka bir noter tarafından onaylanmış bir tercümanı kabul etmeyebilir. Bu nedenle genellikle noter tasdiki gerektiği zaman bu işlemde tercümandan ya da firmasından talep edilmektedir. Firmaların ya da kurumların Yeminli Tercüme talep etmesi çevirinin uygun bir şekilde yapıldığının tespiti için gerekir.

Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme farklı şeylerdir. Bu nedenle maliyet ve zamanın iyi bir şekilde yönetilmesi için tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi çok önemlidir. Bununla beraber çevirilerin daima uygun, doğru ve eksiksiz olarak yapılması da tercümanın sorumluluğudur.

Share
This