yeminli tercüme hizmeti

Tercüme büroları, çeviri hizmeti sunan kurumlardır. Yeminli tercüme büroları ise yeminli tercüman ve mütercimlerin çalıştığı kurumlardır. Yeminli tercüme yapabilmek için tercüman ya da mütercimin noterden bir belge alması gerekmektedir. Bu belgede tercüman ya da mütercim aslına uygun çeviri yapacağına dair bir imza atmaktadır. Belgenin sorumluluğu da kendisine aittir.

Bazı tercüme bürolarında yeminli tercüman ya da mütercime ihtiyaç duyulmazken bazı bürolar ise özellikle yeminli olanlarla çalışmak ister. Yeminli tercüme bürolarının aslında diğerlerinden çok büyük bir farkı yoktur. Yeminli tercüman ya da mütercimlerle çalıştıkları için daha profesyonel oldukları düşünülmektedir ve çeviri hizmeti almak isteyen kişilerde daha çok yeminli tercüme hizmeti verenlerle çalışmayı tercih etmektedir. Bu nedenle yeminli tercümanların ve mütercimlerin daha çok güven duygusu uyandırdığı söylenebilir.

Yeminli tercüme yapma belgesi almak aslında çok zor değildir. Bunun için notere gidip başvuru yapılır. Bazen noter, kişinin tercümanlık yapıp yapmadığına emin olabilmek için belgeyi almak isteyen kişi mülakata çağırabilir. Bazen de bu kişiden referans isteyebilir. Bu işlemlerden sonra da tercümana ya da mütercime yeminli tercüme belgesi verilmektedir. Örneğin, bu belgeye sahip olan bir yeminli mütercim, yazısını bitirdikten sonra sayfanın altına aslına uygun tercüme edildiğine dair kaşe basıp imza atmaktadır.

Yeminli tercüme bürolarında verilen hizmet daha önce de belirtildiği gibi diğerlerinden farklı değildir. Verilen hizmet aynıdır, zaten her tercüman ya da mütercim, bu işi kurallarına uygun yapmak zorundadır. Yani yapması gereken metnin aslına uygun çeviri yapmaktır ya da duyduğunu değiştirmeden söylemesi gereklidir. Yeminli tercüme hizmeti veren bürolarda bazen bir mütercim yaptığı tercümeyi noter huzurunda onaylatırken bazen de bir tercüman tercümesini noter huzurunda konuşarak yapmaktadır. Bahsedilen durumların her ikisi de yeminli tercümedir. Ama bu işi illa ki noter huzurunda yapmaya da gerek yoktur.

Kısacası iyi bir tercüman ya da mütercimin, işinin gereklerini yerine getireceğine ve yapılması istenen çeviriyi aslına uyarak yapacağına zaten kendi kendine söz vermelidir. Bu işi yeminli olarak yapmak ise daha çok güven vermek amaçlıdır.

Share
This